When They Cry Fest
Ирие|Такано. Разговоры о прекрасном.

@темы: Higurashi no Naku Koro ni, Kyosuke Irie, Miyo Takano, no