When They Cry Fest
Рика|Бернкастель|Эрика. Работать на фабрике Санты. D!

@темы: Bernkastel, Erika Furudo, Higurashi no Naku Koro ni, Rika Furude, Umineko no Naku Koro ni, no