When They Cry Fest
Такано | Лямбдадельта. Причина для ненависти.

@темы: Higurashi no Naku Koro ni, Lambdadelta, Miyo Takano, Umineko no Naku Koro ni, no