Телеграмма Молния
Живу по закону A Total Waste of 6min 35sec.