Chichiri*_~no_da
La-Li-Ho... ммм... нет... Ня... тоже нет... О... вот... NO DA!