TheDollOfLife
перестань оглядатись назад,живи сьогднішнім днем
4u xo4y...teper ya vje neznay...meni dovelu wo ne varto..a ya dali mriy pro nyogo...treba zabytu...zanadto bagato boly bylo...