Пангур Бан
Работа, работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого!

...а я на сессию пойду.