Betrayal ID
Baka Usagi-kun - Kuroto Hourai

Kuroto Hourai -8
Furuori Senshiro - 2
Haido / Djikiru - 3
Uzuki-kun - 1
Luka Crosszeria (Zess) - 1
Tachibana - 1
Человек неспокойный,неадекватный

@темы: Опознанное, Kuroto Hourai